<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=990286321845477&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

So Sánh 3 Cấp Độ Của Kỳ Thi CFA

So Sánh 3 Cấp Độ Của Kỳ Thi CFA

Ba cấp độ của kỳ thi CFA phản ánh sự phát triển kiến thức tài chính - đầu tư từ cơ bản đến nâng cao, cụ thể đi từ các khái niệm nền tảng, đến việc áp dụng, giải quyết các tình huống tuân thủ và quản lý danh mục đầu tư trong thực tế. Mỗi cấp độ kỳ thi đều có hình thức và đặc trưng riêng. Bài viết này phân tích sự khác biệt giữa ba cấp độ, vì vậy bạn có thể nắm rõ những gì sẽ diễn ra ở 3 kỳ thi này để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Kỳ thi CFA Level 1
 • CFA Level 1 là cấp độ kỳ thi CFA duy nhất được cung cấp 4 lần/năm (tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 11). 
 • Chương trình học cung cấp những kiến thức và khái niệm nền tảng trong lĩnh vực tài chính. Các bài thi Level 1 kiểm tra các kiến thức cơ bản, tập trung vào các công cụ đầu tư và các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Một số câu hỏi sẽ yêu cầu việc phân tích.
 • Kỳ thi CFA Level 1 năm 2019 áp dụng hình thức thi trên giấy cuối cùng bao gồm 240 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 6 giờ. Kể từ năm 2021, hình thức thi được chuyển thành thi trên máy tính, số lượng câu hỏi trắc nghiệm giảm còn 180 câu trong vòng 4,5 giờ. Xem thêm lịch thi và thời hạn đăng ký tại đây.
 • Mỗi câu hỏi là độc lập và thường là một câu hỏi gợi ý, chẳng hạn như: “Khoảng thời gian mà quỹ đầu cơ phải hoàn thành yêu cầu mua lại được gọi là…”
 • Kỳ thi CFA Level 1 bao gồm 10 study sessions, 57 readings, và 10 topics
 • Tỷ trọng các môn học trong kỳ thi CFA Level 1 là: Ethical and Professional Standards (15 – 20%); Quantitative Methods (8 – 12%); Economics (8 – 12%); Financial Reporting and Analysis (13 – 17%); Corporate Finance (8 – 12%); Equity Investments (10 – 12%); Fixed Income (10 – 12%); Derivatives (5 – 8%); Alternative Investments (5 – 8%); Portfolio Management and Wealth Planning (5 – 8%).
 • Tỷ lệ đậu cho kỳ thi CFA Level 1 là thấp nhất trong ba cấp độ (khoảng 43%). Bạn có thể tìm thấy tỷ lệ đậu gần đây nhất tại đây.

>>> Đọc thêm: 11 Câu Hỏi Thường Gặp Nhất Về Kỳ Thi CFA Level 1

Kỳ thi CFA Level 2

 • Kỳ thi CFA Level 2 được cung cấp 2 lần/năm (tháng 5, 8 (đối với năm 2021); tháng 2, 8 (kể từ năm 2022)).
 • Chương trình học tập trung vào mảng phân tích tài chính và các kiến thức sẽ ở mức độ sâu và khó hơn CFA Level 1. Các bài thi Level 2 kiểm tra những ứng dụng đối với khái niệm ở Level 1, đồng thời tập trung vào phân tích tài chính và định giá các tài sản. Không giống như CFA Level 1, Level 2 kiểm tra cách bạn áp dụng các tiêu chuẩn cho từng tình huống mà nhà phân tích phải đối mặt.
 • Kỳ thi CFA Level 2 năm 2019 áp dụng hình thức thi trên giấy cuối cùng bao gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 6 giờ. Kể từ năm 2021, hình thức thi được chuyển thành thi trên máy tính trong vòng 4,5 giờ, số lượng câu hỏi giảm còn 90 câu trắc nghiệm theo các bộ tình huống dài, đi sâu vào một chủ đề cụ thể. Xem thêm lịch thi và thời hạn đăng ký tại đây.
 • Mỗi tình huống trong bộ câu hỏi có sự kết hợp văn bản, bảng biểu, báo cáo tài chính… để mô tả một kịch bản kinh doanh. Hãy tập làm quen với việc đọc lướt nhanh đề bài và chọn ra các phần dữ liệu cần thiết để trả lời một câu hỏi cụ thể.
 • Kỳ thi CFA Level 2 bao gồm 14 study sessions, 48 readings và 10 topics.
 • 10 môn học giống như CFA Level 1, nhưng ở Level 2, Viện CFA cung cấp tỷ trọng các môn học như sau: Ethical and Professional Standards (10 – 15%); Quantitative Methods (5 – 10%); Economics (5 – 10%); Financial Reporting and Analysis (10 – 15%); Corporate Finance (5 – 10%); Equity Investments (10 – 15%); Fixed Income (5 – 10%); Derivatives (5 – 10%); Alternative Investments (5 – 10%); Portfolio Management and Wealth Planning (5 – 10%).
 • Tỷ lệ đậu kỳ thi CFA Level 2 cao hơn Level 1, dao động trong khoảng 44 - 47%. Hầu hết các ứng viên cho rằng CFA Level 2 là cấp độ khó nhất. Bạn có thể tìm thấy tỷ lệ đậu gần đây nhất tại đây.

>>> Đọc thêm: 11 Câu Hỏi Thường Gặp Nhất Về Kỳ Thi CFA Level 2

Kỳ thi CFA Level 3

 • Kỳ thi CFA Level 3 được cung cấp 2 lần/năm (tháng 5, 11 hàng năm).
 • Chương trình học tập trung vào các kiến thức và kỹ năng ứng dụng trong quản lý danh mục đầu tư và lên kế hoạch hiệu quả. Các bài thi Level 3 yêu cầu sự tổng hợp của tất cả các khái niệm và phương pháp phân tích trong một loạt các ứng dụng quản lý danh mục đầu tư và lên kế hoạch tài chính hiệu quả.
 • Kỳ thi CFA Level 3 năm 2019 áp dụng hình thức thi trên giấy cuối cùng bao gồm 8-12 câu tự luận và 60 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 6 giờ. Kể từ năm 2021, hình thức thi được chuyển thành thi trên máy tính trong vòng 4,5 giờ, bài kiểm tra được sắp xếp thành 8-12 câu tự luận (câu hỏi tiểu luận trả lời ngắn, có yêu cầu tính toán) và 45 câu trắc nghiệm theo các bộ tình huống dài, tích hợp nhiều chủ đề. Xem thêm lịch thi và thời hạn đăng ký tại đây.
 • Kỳ thi tích hợp nhiều chủ đề hơn trong một câu hỏi so với CFA Level 2. Ví dụ, một câu hỏi có thể kết hợp các khái niệm từ Study Session 3, Behavioral Finance, và Study Sessions 12 and 13, về Private Wealth Management. 
 • CFA Level 3 có 16 study sessions, 38 readings và 7 topics. Cấp độ này không bao gồm môn Financial Reporting and Analysis, Quantitative Methods và Corporate Finance.
 • Tỷ trọng của các môn học trong kỳ thi CFA Level 3 nằm trong phạm vi sau: Ethical and Professional Standards (10 – 15%); Quantitative Methods (0%); Economics (5 – 10%); Financial Reporting and Analysis (0%); Corporate Finance (0%); Equity Investments (10 – 15%); Fixed Income (15 – 20%); Derivatives (5 – 10%); Alternative Investments (5 – 10%); Portfolio Management and Wealth Planning (35 – 40%).
 • Tỷ lệ đậu cho CFA Level 3 là cao nhất trong ba cấp độ, thường trên 50%, chiếm hơn một nửa số ứng viên CFA Level 3. Bạn có thể tìm thấy tỷ lệ đậu gần đây nhất tại đây.

Lời kết

Có một số điểm tương đồng giữa 3 cấp độ của kỳ thi CFA: Các bài kiểm tra có cùng một số chủ đề; Mỗi kỳ thi yêu cầu bạn dành ít nhất 300 giờ để chuẩn bị học và ôn tập; Bạn có thể sử dụng cùng một máy tính được Viện CFA phê duyệt cho mỗi kỳ thi. Vượt qua 3 cấp độ, bạn sẽ sở hữu chứng chỉ CFA và danh hiệu CFA Charterholder danh giá, tạo tiền đề chinh phục đỉnh cao ngành tài chính - đầu tư.

Với định hướng "Dịch vụ hoàn hảo""Nền tảng học thuật xuất sắc", SAPP luôn cố gắng cung cấp chất lượng khóa học đi kèm tài liệu CFA tốt nhất dành cho học viên. Nếu bạn muốn trở thành chuyên gia phân tích tài chính - đầu tư, hãy liên hệ với SAPP ngay để được tư vấn lộ trình học CFA tối đa kết quả thi của bạn!


 

Đăng Ký Nhận Tư Vấn Khóa Học CFA

 

New call-to-action