17 June

Thiếu kỹ năng Excel, Kỳ thực tập kiểm toán sẽ khó khăn như thế nào?

Hiện nay, kỹ năng Excel được coi là một trong những kỹ năng cơ bản cần thiết nhất giúp các bạn sinh viên kiểm toán có thể tự tin ứng tuyển, cũng như thành công trong kỳ thực tập kiểm toán sắp tới. Vậy cùng bạn Hoàng Thu Trang - Thực tập sinh Core Assurance tại EY tìm hiểu xem nếu thiếu kỹ năng Excel, kỳ thực tập kiểm toán sẽ khó khăn như thế nào?

1

Đăng ký tư vấn