Đến 2025, số phận doanh nghiệp không cần áp dụng IFRS sẽ như thế nào?
27 tháng mười

Đến 2025, số phận doanh nghiệp không cần áp dụng IFRS sẽ như thế nào?

Dựa theo đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam được phê duyệt bởi Bộ Tài chính vào 16/03/2020 vừa qua, các doanh nghiệp đủ điều kiện và có nhu cầu áp dụng IFRS sẽ tiến hành tự nguyện hoặc bắt buộc sử dụng IFRS trong thời gian tới. Vậy các doanh nghiệp còn lại - những doanh nghiệp không cần bắt buộc áp dụng IFRS - sẽ có số phận như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

1