<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hướng Dẫn Viết Cover Letter Ứng Tuyển BIG4
23 tháng năm

Hướng Dẫn Viết Cover Letter Ứng Tuyển BIG4

Hướng Dẫn Viết Cover Letter Ứng Tuyển BIG4

Cover letter là một trong những yếu tố đầu tiên (bên cạnh CV) để nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ hơn về ứng viên. Thông thường, không phải nhà tuyển dụng nào cũng sẽ yêu cầu ứng viên chuẩn bị cover letter. Nhưng bạn vẫn nên sẵn sàng bởi, các nhà tuyển dụng nếu muốn xem xét kỹ càng các tiềm năng của bạn để mời bạn cho buổi phỏng vấn cá nhân. Gây ấn tượng tốt từ cover letter sẽ giúp bạn “ghi điểm” và “đầu xuôi đuôi lọt” trong các vòng sau.

1