<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hướng Dẫn Viết Cover Letter Ứng Tuyển BIG4
23 May

Hướng Dẫn Viết Cover Letter Ứng Tuyển BIG4

Cover letter là một công cụ tuyển dụng giúp nhân sự có thể hiểu rõ hơn về năng lực và các thông tin nghề nghiệp của ứng viên thông qua lời chia sẻ và miêu tả của ứng viên. Thông thường, không phải nhà tuyển dụng nào cũng sẽ yêu cầu ứng viên chuẩn bị cover letter. Nhưng bạn vẫn cần có sự chuẩn bị sẵn sàng bởi, các nhà tuyển dụng nếu muốn xem xét kỹ càng các tiềm năng của bạn để mời bạn cho buổi phỏng vấn cá nhân, Cover letter chính là tài liệu quan trọng để họ tìm kiếm thông tin.

1