<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

[Infographic] Review Kiến Thức Kiểm Toán Trong Đề Thi BIG4

Đề thi BIG4 không hỏi ứng viên quá sâu kiến thức Kiểm toán nhưng có kiến thức nền là một trong những nền tảng quan trọng để có 1 kỳ thực tập thành côngNếu như 2 tháng không đủ để bạn học F8 ACCA, ôn tập theo 5 mảng kiến thức dưới đây sẽ tiết kiệm cho bạn một lượng lớn thời gian.

 My_FbPost_Inforgraphic-kiem-toan-1

Rất nhiều bạn không học chuyên ngành Kiểm toán, hoặc chưa học F8 ACCA nhưng vẫn thành công trong kỳ tuyển dụng. Chìa khóa của họ chính là nắm được những điều cốt yếu của Kiểm toán. Học ít nhưng trọng tâm vừa không tạo áp lực nhớ nhiều, vừa nâng cao khả năng thành công của bạn trong kỳ tuyển dụng.

>>> Xem thêm:

New call-to-action