<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
F5 ACCA - Performance Management là gì?
12 June

F5 ACCA Là Gì? Tìm Hiểu Về Môn Quản Lý Hiệu Quả Hoạt Động

Vượt qua các môn F thấp ACCA, F1 F2 F3, học viên theo đuổi chứng chỉ ACCA đa phần do dự với động lực theo đuổi tiếp các môn F cao, bắt đầu với F5 ACCA - Performance Management. Vậy F5 ACCA là gì? Nội dung học và thi của môn học ra sao? Liệu F5 có khó như bạn nghĩ? Bài viết sau đây sẽ cùng bạn tìm hiểu tổng quan về môn học này:

Các Cấp Bậc Chứng Chỉ Và Bằng Cấp Trong Chương Trình Học ACCA
07 June

Các Cấp Bậc Chứng Chỉ Và Bằng Cấp Trong Chương Trình Học ACCA

Tìm Hiểu Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Trong Môn F6 ACCA – Corporate Income Tax (CIT)
28 May

Tìm Hiểu Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp – Corporate Income Tax (CIT)

 

Lệ phí, học phí ACCA
16 January

Lệ Phí, Học Phí ACCA Và Chương Trình Ưu Đãi Tại SAPP Academy

 

Untitled design-3.jpg
11 January

Tìm Hiểu Về Môn MA/F2 ACCA – Kế Toán Quản Trị

Ở Việt Nam, kế toán quản trị là lĩnh vực vẫn còn mới mẻ so với kế toán tài chính tuy nhiên thực chất đây lại là 1 vấn đề rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp vì nó giúp các nhà quản trị có căn cứ đưa ra quyết định, hướng đi đúng đắn nhất để đạt hiệu quả kinh doanh.