<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tìm Hiểu Về Nội Dung & Cấu Trúc Đề Thi Môn Strategic Busines Reporting (SBR)
20 tháng sáu

Tìm Hiểu Về Nội Dung & Cấu Trúc Đề Thi Môn Strategic Business Reporting (SBR)

Đề thi của môn Strategic Business Reporting được chính thức áp dụng từ tháng 9/2018. Môn học này về phạm vi kiến thức không có sự thay đổi so với môn P2 ACCA. Tuy nhiên môn SBR sẽ không chỉ tập trung vào lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực mà còn tập trung vào phân tích và đánh giá ảnh hưởng của các báo cáo tài chính đến các stakeholders (shareholders, government, supplier, employee…) khác nhau.

Những học viên ACCA nếu chưa thi đỗ P2 trước kỳ tháng 09/2018 sẽ bắt đầu thi môn SBR. Bài viết này sẽ nhằm hỗ trợ bạn hiểu hơn về môn SBR và giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi ACCA sắp tới.

So Sánh Giữa Strategic Business Reporting & P2 ACCA Trong Chương Trình ACCA
20 tháng sáu

So Sánh Giữa Strategic Business Reporting & P2 ACCA Trong Chương Trình ACCA

Chính thức từ tháng 9/2018, chương trình học môn Strategic Business Reporting (SBR) sẽ thay thế cho môn học P2 ACCA. Việc giới thiệu môn học mới này được nhận định là phù hợp với xu thế của cách mang công nghê 4.0 khi phần nhiều công việc tài chính - kế toán có sự thay thế bởi công nghệ. Do đó, các chuyên gia tài chính - kế toán thời công nghệ 4.0 sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn khi tập trong vào khía cạnh phân tích và đánh giá những con số trong báo cáo tài chính.

F5 ACCA - Performance Management là gì?
12 tháng sáu

F5 ACCA Là Gì? Tìm Hiểu Về Môn Quản Lý Hiệu Quả Hoạt Động

Vượt qua các môn F thấp ACCA, F1 F2 F3, học viên theo đuổi chứng chỉ ACCA đa phần do dự với động lực theo đuổi tiếp các môn F cao, bắt đầu với F5 ACCA - Performance Management. Vậy F5 ACCA là gì? Nội dung học và thi của môn học ra sao? Liệu F5 có khó như bạn nghĩ? Bài viết sau đây sẽ cùng bạn tìm hiểu tổng quan về môn học này:

Các Cấp Bậc Chứng Chỉ Và Bằng Cấp Trong Chương Trình Học ACCA
07 tháng sáu

Các Cấp Bậc Chứng Chỉ Và Bằng Cấp Trong Chương Trình Học ACCA

Tìm Hiểu Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Trong Môn F6 ACCA – Corporate Income Tax (CIT)
28 tháng năm

Tìm Hiểu Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp – Corporate Income Tax (CIT)

 

Lệ phí, học phí ACCA
16 tháng một

Lệ Phí, Học Phí ACCA Và Chương Trình Ưu Đãi Tại SAPP Academy

 

Untitled design-3.jpg
11 tháng một

Tìm Hiểu Về Môn MA/F2 ACCA – Kế Toán Quản Trị

Ở Việt Nam, kế toán quản trị là lĩnh vực vẫn còn mới mẻ so với kế toán tài chính tuy nhiên thực chất đây lại là 1 vấn đề rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp vì nó giúp các nhà quản trị có căn cứ đưa ra quyết định, hướng đi đúng đắn nhất để đạt hiệu quả kinh doanh.