<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lệ phí thi ACCA và Lịch thi ACCA tháng 9 năm 2020 [Cập nhật nhất]

Mỗi năm, ACCA chỉ tổ chức 4 kỳ thi chính thức để chinh phục các môn thi khó nhằn cấp độ Kỹ năng ứng dụng và Kỹ năng Chuyên môn chiến lược. Vậy lệ phí thi ACCA và lịch thi ACCA tháng 9 năm 2020 như thế nào? Cùng SAPP Academy cập nhật trong bài viết này nhé!

Mục lục:

Lịch thi ACCA tháng 9 năm 2020 tại Việt Nam [Cập nhật nhất]

Lệ phí thi ACCA kỳ tháng 9/2020 và kỳ tháng 12/2020 [Cập nhật nhất] 

4 lý do nên đăng ký thi ACCA kỳ tháng 9/2020 ngay hôm nay

 

 

Lịch thi ACCA tháng 9 năm 2020 tại Việt Nam [Cập nhật nhất]

Lịch thi ACCA tháng 9/2020 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 07 - 11/09. Cụ thể:

Thứ 2 ngày 07/09

Thứ 3 ngày 08/09

Thứ 4 ngày 09/09

Thứ 5 ngày 10/09

Thứ 6 ngày 11/09

Audit and Assurance (AA)

Strategic Business Leader (SBL)

Performance Management (PM)

Financial Reporting (FR)

Financial Management (FM)

Advanced Audit and Assurance (AAA)

Foundations in Financial Management (FFM)

Advanced Performance Management (APM)

Strategic Business Reporting (SBR)

Advanced Financial Management (AFM)

   

Foundations in Audit (FAU)

Technician Role Simulation (TRS)

Diploma in International Financial Reporting (DipIFR)

Bảng 1: Lịch thi ACCA kỳ tháng 9/2020 (Nguồn: SAPP Academy và ACCA Global)

Lệ phí thi ACCA kỳ tháng 9/2020 và kỳ tháng 12/2020 [Cập nhật nhất]

Khi đăng ký thi ACCA, học viên cần lưu ý phải trả các lệ phí như sau:

 • Phí đăng ký mở tài khoản;
 • Phí thường niên;
 • Phí miễn thi;
 • Lệ phí thi.

* Tỷ giá quy đổi £ sang VNĐ = 31.131,16 (Theo tỷ giá bán tại Vietcombank ngày 22/05/2020)

1. Kỳ hạn đóng lệ phí thi kỳ tháng 9/2020 và kỳ tháng 12/2020

Kỳ đăng ký thi

Sớm

Chuẩn

Muộn

Kỳ tháng 09/2020

11/05/2020

27/07/2020

03/08/2020

Kỳ tháng 12/2020

10/08/2020

02/11/2020

09/11/2020

Bảng 5: Kỳ hạn đóng lệ phí thi kỳ tháng 09/2020 và tháng 12/2020 (Nguồn: ACCA Global và SAPP Academy)

2. Lệ phí thi ACCA kỳ tháng 9/2020 và kỳ tháng 12/2020 [Cập nhật nhất]

Lệ phí thi kỳ tháng 9/2020 thấp hơn kỳ tháng 12/2020 từ £8 - £36 (tương ứng với 249.049 - 1.120.722 VNĐ). 

Môn thi Kỳ hạn Kỳ tháng 9/2020 Kỳ tháng 12/2020 Mức tăng
Applied Knowledge Exams
Theo lệ phí thi của trung tâm tổ chức thi CBEs tại Việt Nam - -

Applied Skills Exams

(LW, PM, TX, FR, AA, FM)


Đóng sớm (Early Entry) £106 £114 £8 - 7,55%
Đóng chuẩn (Standard Entry) £111 £120 £9 - 8,11%
Đóng trễ (Late Entry) £285 £308 £23 - 8,07%
Ethic and Professional Skills Module

£69

0%

Strategic Business Leader Exam

(từ tháng 9/2018)

Đóng sớm (Early Entry) £185 £206 £21 - 11,35%
Đóng chuẩn (Standard Entry) £196 £219 £23 - 11,73%
Đóng trễ (Late Entry) £316 £352 £36 - 11,39%

Strategic Business Reporting Exam

(từ tháng 9/2018)

Đóng sớm (Early Entry) £133 £148 £15 - 11,28%
Đóng chuẩn (Standard Entry) £140 £156 £16 - 11,43%
Đóng trễ (Late Entry) £316 £352 £36 - 11,39%

Strategic Professional (options)

(AFM, APM, ATX, AAA)

Đóng sớm (Early Entry) £133 £148 £15 - 11,28%
Đóng chuẩn (Standard Entry) £140 £156 £16 - 11,43%
Đóng trễ (Late Entry) £316 £352 £36 - 11,39%

Bảng 6: Lệ phí thi ACCA tháng 9/2020 và tháng 12/2020 (Nguồn: ACCA Global và SAPP Academy)

3. Phí đăng ký mở tài khoản

Có 2 loại phí đăng ký mở tài khoản gồm:

 • Initial Registration (Phí đăng ký mở tài khoản): Chỉ phải trả lần đầu khi đăng ký mở tài khoản trên ACCA.
 • Re-registration fee (Phí đăng ký lại): là loại phí phải đóng khi tài khoản bị tạm ngừng do không đóng phí đúng hạn.

* Tỷ giá quy đổi £ sang VNĐ = 31.131,16 (Theo tỷ giá bán tại Vietcombank ngày 22/05/2020)

 

GBP

VNĐ*

Trường hợp

Thời gian áp dụng

Initial Registration (Phí đăng ký mở tài khoản)

£36

1.120.722 VNĐ

Thông thường

-

£20

622.623 VNĐ

Học viên SAPP Academy đang là sinh viên thuộc 25 trường đại học liên kết ACCA

Đến 31/03/2021

£20

622.623 VNĐ

Học viên SAPP Academy tốt nghiệp trong vòng 5 năm.

Đến 31/03/2021

Re-registration fee (Phí đăng ký lại)

£89

2.770.815 VNĐ

-

-

Bảng 2: Phí đăng ký mở tài khoản ACCA (Nguồn: ACCA Global và SAPP Academy)

4. Phí thường niên

Đây là loại phí bạn cần trả cho ACCA để duy trì tài khoản hằng năm, giúp tài khoản của bạn hoạt động.

 

GBP

VNĐ*

Lưu ý áp dụng

Standard annual subscription (Phí thường niên tiêu chuẩn)

£112

3.486.690 VNĐ

Trường hợp thông thường

Reduced annual subscription

£50

1.556.558 VNĐ

Dành cho học viên tham gia năm đầu tiên

Phí thường niên năm đầu tiên cho học viên SAPP Academy đang là sinh viên thuộc 25 trường đại học liên kết ACCA

0

Miễn phí

Đến 31/03/2021

Phí thường niên năm đầu tiên cho học viên SAPP Academy tốt nghiệp trong vòng 5 năm.

£56

1.743.345 VNĐ

Đến 31/03/2021

Bảng 3: Phí thường niên ACCA (Nguồn: ACCA Global và SAPP Academy)

5. Phí miễn thi

Phí miễn thi (Exemption fee)

Trường hợp thông thường

Trường hợp học viên SAPP là sinh viên thuộc 25 trường đại học liên kết ACCA

(Áp dụng đến 31/03/2021)

Trường hợp học viên SAPP Academy tốt nghiệp trong vòng 5 năm

(Áp dụng đến 31/03/2021)

GBP

VNĐ*

GBP

VNĐ*

GBP

VNĐ*

Applied Knowledge Exams

£86

2.677.280 VNĐ

£20

622.623 VNĐ

£40

1.245.246 VNĐ

Applied Skills Exams

£114

3.548.952 VNĐ

£20

622.623 VNĐ

£114

3.548.952 VNĐ

Bảng 4: Phí miễn thi ACCA (Nguồn: ACCA Global và SAPP Academy)

4 Lý do nên đăng ký thi ACCA kỳ tháng 9/2020 ngay hôm nay

1. Lệ phí thi ACCA tháng 9/2020 không đổi so với kỳ trước đó

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ACCA Global đã quyết định không tăng lệ phí thi ACCA cho kỳ tháng 9/2020 như thông báo tháng 2/2020 trước đó.

Điều này giúp học viên đăng ký kỳ thi ACCA tháng 9/2020 không phải chịu mức tăng lệ phí thi ACCA 2020 từ £8 - £36 (tương ứng với 249.049 - 1.120.722 VNĐ).

* Tỷ giá quy đổi £ sang VNĐ = 31.131,16 (Theo tỷ giá bán tại Vietcombank ngày 22/05/2020).

>>> Xem thêm:

2. Lệ phí thi ACCA 2020 chính thức tăng từ kỳ tháng 12/2020

Lệ phí thi tháng 12/2020 ghi nhận có mức tăng từ £8 - £36 (tương ứng với 249.049 - 1.120.722 VNĐ) so với kỳ tháng 9/2020.

Như vậy, nếu không muốn chịu mức tăng lệ phí thi lên tới hơn 1.000.000 VNĐ, học viên nên tranh thủ chinh phục các môn ACCA ngay trong kỳ tháng 9/2020.

* Tỷ giá quy đổi £ sang VNĐ = 31.131,16 (Theo tỷ giá bán tại Vietcombank ngày 22/05/2020).

3. Học viên SAPP Academy đang được hưởng ưu đãi phí mở tài khoản và phí thường niên đặc biệt

Đối với một số trường hợp học viên SAPP Academy đặc biệt:

 • Ưu đãi phí mở tài khoản lên tới £10 (tương ứng 311.312 VNĐ).
 • Ưu đãi phí thường niên lên tới £56 - £112 (tương ứng với 1.743.345 VNĐ - 3.486.690 VNĐ).
 • Thời hạn áp dụng tới 31/03/2021.

Nếu có nhu cầu mở tài khoản ACCA, đăng ký thi, bạn nên chớp lấy thời cơ ưu đãi đặc biệt dành cho học viên SAPP Academy này.

Lịch thi ACCA tháng 9 năm 2020Học viên SAPP Academy đang được hưởng ưu đãi lệ phí thi lớn từ ACCA

4. Lịch thi ACCA kỳ tháng 9 năm 2020 vẫn có một số môn thi cơ bản dành cho bạn

Kỳ tháng 9/2020 tại Việt Nam có tổ chức 4 môn cấp độ Kỹ năng ứng dụng gồm: 

5 môn ACCA cấp độ Kỹ năng chuyên môn chiến lược được tổ chức thi vào kỳ thi ACCA tháng 9/2020 gồm:

Ngoài ra, ACCA còn tổ chức thi môn số môn thi như:

 • DipIFR - Diploma in International Financial Reporting;
 • FFM - Foundations in Financial Management;
 • FAU - Foundations in Audit;
 • TRS - Technician Role Simulation.

Do đó, nếu có dự định chinh phục các môn thi ACCA này trong năm 2020, bạn không nên bỏ lỡ kỳ tháng 9/2020.

Trên đây là những thông tin bạn cần biết về kỳ thi ACCA tháng 9/2020. Hy vọng rằng bài viết đã giải đáp được những thắc mắc của bạn về kỳ thi này. Cảm ơn và hẹn gặp lại.

>>>> Xem thêm:


-----------------

TÌM HIỂU CHI TIẾT KHÓA HỌC ACCA CỦA SAPP ACADEMY TẠI ĐÂY

New call-to-action