<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Các Nội Dung Chính Của Môn SBL ACCA - Lãnh Đạo Chiến Lược Kinh Doanh

SBL (Lãnh đạo chiến lược kinh doanh) là 1 trong 2 môn bắt buộc thuộc cấp độ Chuyên môn chiến lược của ACCA. Vậy môn học này đề cập đến những khía cạnh kiến thức nào. Trong phạm vi bài viết, hãy cùng SAPP Academy tìm hiểu về những nội dung chính của môn SBL ACCA nhé!

noi-dung-chinh-mon-sbl-acca-1

1. Mục tiêu của môn học SBL 

Từ 2 môn học là P1 - Governance, Risk and Ethics và môn P3 - Business Analysis, vào tháng 9/2018, môn SBL đã được hình thành dựa trên cơ sở phát triển của 2 môn học trước đó để sát hơn với chương trình MSc liên kết với University of London. Việc gộp hai môn này lại đã khiến số môn phải hoàn thành ACCA giảm từ 14 xuống 13 môn. Chương trình học của môn SBL cũng vì thế mà được tổng hợp từ 2 môn P1 và P3 trước đó.

Tuy nhiên, SBL sẽ không chỉ dừng lại ở tính kết hợp đó. Cùng với việc mở rộng ra các lĩnh vực khác như kỹ năng lãnh đạo, quản trị rủi ro và quản trị chiến lược, ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu, SBL sẽ giúp học viên có khả năng kết hợp các kiến thức tổng hợp.

Đồng thời, môn học này còn giúp học viên biết cách đưa ra các giải pháp quản lý toàn diện doanh nghiệp. Cũng như chứng minh được họ có những kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn và đạo đức để góp phần tăng giá trị của công ty họ đang làm việc.

Thông qua môn học SBL, bạn cần có góc nhìn của những chuyên gia cấp cao bao gồm: lãnh đạo tổ chức, tư vấn quản lý, hoặc quản lý cấp cao nên các kỹ năng được yêu cầu sau khi bạn hoàn thành xong môn học này sẽ bao gồm:

 • Phân tích được môi trường kinh doanh và tìm ra được mô hình kinh doanh phù hợp;
 • Đánh giá được vị trí và năng lực kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại;
 • Hiểu về bức tranh tổng thể của doanh nghiệp trong tương lai (có tầm nhìn);
 • Xác định được các vấn đề và cơ hội để phát triển doanh nghiệp;
 • Quản trị được rủi ro (tránh nguy cơ) và thiết kế được các kiểm soát phù hợp để ngăn ngừa sai sót và gian lận;
 • Đưa ra và đánh giá được các lựa chọn về chiến lược.
>>> Tham khảo thêm: Tổng quan môn SBL ACCA (Strategy Business Leader)

2. Nội dung chính của môn SBL

Để có thể giúp học viên tiếp cận và phát triển tối ưu năng lực quản lý, môn SBL ACCA sẽ mang đến và đi sâu vào 9 nội dung chính sau đây: 

2.1. Kỹ năng lãnh đạo (Leadership)

Khi được tiếp xúc với phần Kiến thức lãnh đạo của môn SBL, học viên sẽ được đào tạo những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cần thiết để giúp học viên có thể hiểu và áp dụng được các phẩm chất, đạo đức theo Chuẩn quốc tế của một người lãnh đạo. Những nội dung cơ bản của phần Kỹ năng lãnh đạo khi học môn SBL bao gồm:

 • Những phẩm chất cần thiết của một Nhà lãnh đạo;
 • Lãnh đạo và Văn hoá tổ chức;
 • Tính chuyên nghiệp, Văn hoá đạo đức;
 • Sở thích của công chúng.

2.2. Quản trị doanh nghiệp (Governance)

Phần Quản trị doanh nghiệp sẽ đào sâu cho học viên những kiến thức cần thiết về cả nội bộ doanh nghiệp lẫn về các đối tác của doanh nghiệp, từ đó đưa ra được giải pháp quản trị doanh nghiệp phù hợp nhất.

Những nội dung cơ bản của phần Quản trị doanh nghiệp khi học môn SBL bao gồm:

 • Nhân sự;
 • Phân tích các bên liên quan và Trách nhiệm xã hội của tổ chức;
 • Định hướng và Thực thi quản trị doanh nghiệp;
 • Báo cáo đến các bên có liên quan;
 • Giới thiệu ban quản lý;
 • Quản trị doanh nghiệp ở các phân khu công cộng.

2.3. Chiến lược (Strategy)

Đây là phần đào sâu hơn về nguồn gốc và xu hướng của những chiến lược kinh doanh, từ đó giúp học viên có thể dễ dàng đề xuất hoặc lựa chọn chiến lược phù hợp nhất cho các doanh nghiệp hoặc công ty chủ quản. Những nội dung cơ bản của phần Chiến lược khi học môn SBL bao gồm:

 • Những Khái niệm về Chiến lược;
 • Vấn đề về Môi trường;
 • Lực lượng đối thủ cạnh tranh;
 • Nguồn lực cá nhân, khả năng và năng lực của Tổ chức;
 • Lựa chọn Chiến lược.

2.4. Rủi ro (Risk)

Phần Rủi ro sẽ phân tích kỹ từng loại rủi ro có thể xảy đến trong và ngoài doanh nghiệp, giúp học viên có thể xác định và hạn chế/loại bỏ hoàn toàn rủi ro đó. Những nội dung cơ bản của phần Rủi ro khi học môn SBL sẽ bao gồm:

 • Xác định, đánh giá và đo lường rủi ro;
 • Điều phối, kiểm soát và hạn chế rủi ro.

2.5. Công nghệ và phân tích dữ liệu (Technology and data analytics)

Phần Công nghệ và phân tích dữ liệu giúp cho học viên có thể dễ dàng hiểu và định rõ ra được từng loại công nghệ đang được các doanh nghiệp sử dụng hiện nay. Từ đó có thể đề xuất hoặc kiến nghị áp dụng cho công ty chủ quản sao cho phù hợp nhất với tình hình phát triển và điều kiện kinh tế của doanh nghiệp.

Những nội dung cơ bản của phần Công nghệ và phân tích dữ liệu khi học môn SBL bao gồm:

 • Công nghệ điện tử, điện toán đám mây và di động;
 • Dữ liệu lớn và Phân tích dữ liệu;
 • Machine Learning,
 • Trí tuệ nhân tạo và Robot;
 • Kinh doanh điện tử: Mô hình Chuỗi giá trị;
 • Hệ thống bảo mật và điều khiển trí tuệ nhân tạo.  

2.6. Kiểm soát hoạt động (Organisational control and audit)

Đây là phần giúp các học viên có thể hiểu sâu hơn về những hoạt động kinh doanh của các loại tổ chức khác nhau, từ đó đề ra quyết định kiểm soát các hoạt động một cách chính xác. Những nội dung cơ bản của phần Kiểm soát hoạt động sẽ bao gồm:

 • Quản lý và Hệ thống kiểm soát hoạt động nội bộ;
 • Bảo hiểm và Khiếu nại;
 • Kiểm soát hoạt động nội bộ;
 • Báo cáo Quản trị.

2.7. Lập kế hoạch và ra quyết định tài chính (Finance in planning and decision-making)

Khi học viên đã được tiếp cận với phần Lập kế hoạch và ra quyết định tài chính, họ sẽ hiểu sâu hơn về những quyết định chi tiêu tài chính đến từ doanh nghiệp, cũng như hiểu về quy trình chuyển đổi tài chính doanh nghiệp.

Những nội dung cơ bản của phần Lập kế hoạch và ra quyết định tài chính bao gồm:

 • Chuyển đổi tài chính;
 • Phân tích tài chính và Kỹ năng ra quyết định;
 • Giá và Quản trị tài chính.

2.8. Chiến lược hướng đến thành công và quản lý sự thay đổi (Enabling success and change management)

Phần Chiến lược hướng đến thành công và quản lý sự thay đổi sẽ phân tích kỹ những nhân tố giúp doanh nghiệp có thể thành công, và đưa ra cho học viên cách tìm những “thời cơ” để thay đổi hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Những nội dung cơ bản của phần Chiến lược hướng đến thành công và quản lý sự thay đổi sẽ có những mục như sau:

 • Chiến lược hướng đến thành công: Quản trị, Công nghệ đột phá, Quản lý nhân sự và Nâng cao hiệu quả hoạt động;
 • Điều phối những thay đổi mang tính chiến lược;
 • Quản lý dự án.

2.9. Kỹ năng chuyên nghiệp (Professional skills)

Phần Kỹ năng chuyên nghiệp sẽ đưa ra cho các học viên những bộ kỹ năng chuyên nghiệp để học viên nắm bắt và áp dụng trong môi trường doanh nghiệp. Những nội dung cơ bản của phần Kỹ năng chuyên nghiệp khi học môn SBL bao gồm:

 • Giao tiếp;
 • Nhạy bén trong kinh doanh;
 • Phân tích;
 • Tư duy phản biện;
 • Đề xuất giải pháp.

3. Bài thi môn SBL ACCA

Trong một năm, ACCA sẽ tổ chức 4 kỳ thi cho môn SBL gồm tháng 3, 6, 9 và 12. Tuy nhiên để đăng ký tham dự kỳ thi môn SBL, bạn bắt buộc phải hoàn thành 9 môn thuộc hai cấp độ Kiến thức và Kỹ năng ứng dụng trước đó.

Với kỳ thi SBL, sẽ có khoảng 4 giờ cho học viên làm bài thi với hình thức thi tự luận trên giấy. Thời gian này bao gồm thời gian đọc tình huống, lên kế hoạch trả lời và làm bài. Thông tin về tình huống được cung cấp ngay trong bài thi.

Thông thường, bài thi sẽ xoay quanh tình huống liên quan đến một doanh nghiệp, bao gồm thông tin chung về doanh nghiệp và những thông tin liên quan dưới dạng báo cáo, tin tức về doanh nghiệp trên báo chí, website, biên bản họp hội đồng quản trị, memo…

Căn cứ vào các bài thi mẫu (specimen papers), bài thi ACCA SBL sẽ được phát triển thành từ 3 – 5 câu hỏi, mỗi câu gồm 5 phần và đều bắt buộc. Mỗi câu hỏi yêu cầu học viên phải trả lời dưới nhiều góc độ khác nhau như giám đốc dự án, kiểm toán nội bộ,...

4. Có gì khi học SBL tại SAPP Academy?

Hiện tại có nhiều trung tâm giảng dạy SBL và SAPP Academy xứng đáng là 1 sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn nhờ những lý do nổi bật sau:

 • 100% giảng viên là ACCA Member hoặc giữ các chức vụ quản lý, lãnh đạo cấp cao tại BIG4 và các tập đoàn đa quốc gia
 • Mức pass rate cao vượt trội so với toàn cầu
 • Cam kết đầu ra bằng văn bản (Áp dụng khi học viên tham gia đầy đủ các buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa)
 • Lịch học có sẵn cả năm mang đến lộ trình học tối ưu, tiết kiệm thời gian học
 • Thời gian thông báo lịch mở lớp trước 2 tháng giúp học viên chủ động được lịch học
 • File ghi âm tiêu chuẩn từ giảng viên có tỷ lệ pass rate cao nhất
 • Phòng Trải nghiệm dịch vụ học viên hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến khóa học, hỗ trợ học viên mở tài khoản thi,...Cam kết phản hồi trong 4 giờ làm việc
 • Hỗ trợ giảm phí thi đối với người đi làm dưới 5 năm (Tính kể từ ngày tốt nghiệp)
 • Hỗ trợ bảo lưu, chuyển lớp linh hoạt
 • Hỗ trợ Mở tài khoản, đăng ký thi

Thông qua bài viết này, SAPP hy vọng sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về nội dung chính của môn SBL - Lãnh đạo chiến lược kinh doanh. Chúc các bạn thành công!

[KHAI GIẢNG KHÓA HỌC SBL ACCA - LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC KINH DOANH]

Nhận tư vấn trực tiếp 1 - 1 tại đây