<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
5-Skills
11 January

5 Kỹ Năng Cần Có Để Vượt Qua Kỳ Tuyển Dụng tại BIG4

Bạn có biết: vào mùa tuyển dụng của BIG4, trung bình sẽ có khoảng 2,500 đến 3,000 đơn ứng tuyển cho mỗi công ty; Con số thống kê cho các công ty Non-BIG khác cũng tương tự. Và bao nhiêu trong số đó có được việc làm tại các công ty Kế toán – Kiểm toán này?

123
06 July

[Infographic] Review Kiến Thức Kế Toán Trong Đề Thi BIG4

30% đề thi tuyển dụng BIG4 là kiến thức kế toánTrong khi đó đề test BIG4 thường tập trung vào 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam và một lượng tương đối thông tư và nghị định liên quan. Vậy làm sao để bạn học đúng trọng tâm kiến thức kế toán khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển dụng? Bạn có thể ôn tập theo các trọng tâm dưới đây sẽ tiết kiệm được cho bạn một lượng lớn thời gian.

ADMINISTRACIÓN
06 July

Tìm Hiểu Về Thuế Giá Trị Gia Tăng – Value Added Tax (VAT)

1