<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Lệ phí thi và lịch thi ACCA kỳ tháng 3 năm 2021 Mới nhất
21 September

Lệ phí thi và lịch thi ACCA kỳ tháng 3 năm 2021 [Mới nhất]

Kỳ tháng 3 năm 2021 là kỳ thi ACCA đầu tiên của năm 2021, sau khi kết thúc năm 2020 đầy bão tố do COVID gây ra. Vậy lệ phí thi và lịch thi ACCA kỳ tháng 3 năm 2021 như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này!

1