<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
5-Skills
11 January

5 Kỹ Năng Cần Có Để Vượt Qua Kỳ Tuyển Dụng tại BIG4

Bạn có biết: vào mùa tuyển dụng của BIG4, trung bình sẽ có khoảng 2,500 đến 3,000 đơn ứng tuyển cho mỗi công ty; Con số thống kê cho các công ty Non-BIG khác cũng tương tự. Và bao nhiêu trong số đó có được việc làm tại các công ty Kế toán – Kiểm toán này?

1