<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Top 10 doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam năm 2017 2018-01
07 May

Top 10 Doanh Nghiệp Kiểm Toán Việt Nam Năm 2017-2018

 

Ngày 29/5/2018, Bộ Tài chính cùng với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức họp tổng kết, đồng thời công bố kết quả xếp hạng các công ty kiểm toán độc lập năm 2017.

Các công ty kiểm toán được xếp hạng dựa trên các tiêu chí: doanh thu, số lượng và chất lượng khách hàngsố lượng kiểm toán viên chuyên nghiệp.

Kế toán, kiểm toán, thuế hay tài chính-01
02 May

So Sánh Cơ Hội Nghề Nghiệp Giữa Ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Thuế Hay Tài Chính?

 

Đối với sinh viên Kế toán - Kiểm toán - Tài chính mới ra trường hiện nay, bạn có rất nhiều lựa chọn để khởi đầu nghề nghiệp của mình. Theo báo cáo “Nhu cầu nhân sự tại Việt Nam 2018” từ Vietnamworks, ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính/ Đầu tư - Pháp lý đều nằm trong Top 10 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tạo nguồn cầu nghề nghiệp dồi dào cho các sinh viên mới ra trường. Vậy, cơ hội phát triển với từng ngành nói riêng và nói chung là gì? Lộ trình thăng tiến đối với từng ngành ra sao? Cuối cùng, đối với sinh viên, bạn cần chuẩn bị gì để đón đầu những cơ hội tuyển dụng tốt nhất sau khi ra trường?
1